راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | مروری سریع بر مهندسی... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

کتب در دست انتشار

گروه :   عمران       رشته :   مکانیک
نام کتاب : مروری سریع بر مهندسی مکانیک جلد 2
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
خرید کتاب
شهرام میراحمدی
۷۲۳۲
۱-۱۱۹-۵۰۱-۹۶۴
۱۳۸۵
۱
-
۸۴
۱۰,۰۰۰
   جلد2: دینامیک، دینامیک ماشین، ارتعاشات/ مروری سریع در یک روز چکیده مهم ترین فرمول ها و نکات ویژه کنکوری

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۷۰۲۲
مهندسي مکانيک 20
توضیحات| نمایش:۹۲۳۴
مهندسی مکانيک 20
توضیحات| نمایش:۷۶۶۲
مهندسي مکانيک 20
توضیحات| نمایش:۱۰۶۳۳
زبان تخصصی مکانیک
توضیحات| نمایش:۱۴۴۸۶
دینامیک ماشین