راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | مکانیک سیالات ویژه... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   فنی و مهندسی       رشته :   نفت
نام کتاب : مکانیک سیالات ویژه مهندسی نفت و مخازن هیدروکربوری
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
دکتر بهزاد خداکرمی
۷۱۹۵
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۲۳۲-۶
۱۳۸۶
۱
شومیز
۵۱۲
۸۵,۰۰۰
   به منظور اطلاع بیشتر به وب‏سایت: http://www.rahian-naft.com مراجعه نمایید.

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۶۱۲۵
مهندسی نفت جلد دوم
توضیحات| نمایش:۸۴۳۵
زبان عمومی وتخصصی
توضیحات| نمایش:۷۲۳۱
مهندسی مخازن جلد 1
توضیحات| نمایش:۴۷۱۷
مهندسی مخازن جلد 2
توضیحات| نمایش:۳۶۲۶
مهندسی اکتشاف نفت