راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | اقتصاد مهندسی | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

کتب در دست انتشار

گروه :   علوم پایه       رشته :   ریاضی
نام کتاب : اقتصاد مهندسی
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
خرید کتاب
جواد حسن پور- زهراسادات حسینی
۷۳۸۸
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۵۵۳-۲
۱۳۹۰
۱
شومیز
۲۷۲
۸۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۹۵۹۵
مهندسی هوا فضا ج
توضیحات| نمایش:۸۰۷۰
کنترل فرایندها
توضیحات| نمایش:۶۶۷۱
مهندسی معدن 1
توضیحات| نمایش:۱۰۱۴۵
مهندسی معدن 2
توضیحات| نمایش:۶۱۲۰
مهندسی معدن 3