راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | روسازی راه | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

کتب در دست انتشار

گروه :   علوم پایه       رشته :   ریاضی
نام کتاب : روسازی راه
book
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
خرید کتاب
افشین پور افشار - امین امینی
۰
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۶۹۶-۶
۱۳۹۱
۱
شومیز
۳۱۲
۱۲۰,۰۰۰
   برای اطلاعات بیشتر ومشاوره به سایت  مولفین مراجعه نمایید www.rahian-omran.com

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۹۴۵۰
مهندسی هوا فضا ج
توضیحات| نمایش:۷۹۹۷
کنترل فرایندها
توضیحات| نمایش:۶۵۴۰
مهندسی معدن 1
توضیحات| نمایش:۹۹۲۰
مهندسی معدن 2
توضیحات| نمایش:۶۰۱۱
مهندسی معدن 3