راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | آمار , سنجش واندازه گیری... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   کلیه گروه ها       رشته :   تربیت بدنی
نام کتاب : آمار , سنجش واندازه گیری در تربیت بدنی(دکتری)
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
سیدکاوس صالحی - دکتر داود حومنیان
۸۲۶۳
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۹۱۶-۵
۱۳۹۶
۴
شومیز
۶۱۶
۴۵۰,۰۰۰
   برای دریافت سوالات , منابع و آخرین تغییرات آزمون دکتری از وب سایت http://www.irphd.ir  دیدن فرمایید.

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۴۵۰۸
رشد وتکامل حرکتی