راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | استعدا تحصیلی و زبان... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   کلیه گروه ها       رشته :   کلیه رشته ها
نام کتاب : استعدا تحصیلی و زبان دکتری(علوم انسانی)
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
آیدین استوار-حسن هوشمند
۰
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۸۲۰-۵
۱۳۹۳
۱
شومیز
۲۶۰
۲۰۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۱۰۳۵۲
استعداد تحصیلی و
توضیحات| نمایش:۴۹۵۹
ریاضیات عمومی و
توضیحات| نمایش:۶۰۹۶
استعداد تحصیلی و
توضیحات| نمایش:۴۱۶۶
آمارواحتمال دکتری
توضیحات| نمایش:۵۲۱۹
ریاضیات دکتری