راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | کتاب جامع مهندسی حفاری... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   فنی و مهندسی       رشته :   نفت
نام کتاب : کتاب جامع مهندسی حفاری کتاب 12
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
میرجردوی - بهرامی - شیخی - آذین پور - شعبانی
۷۳۹۸
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۹۵۱-۶
۱۳۹۷
۳
شومیز
۷۰۶
۶۹۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۶۰۹۴
مهندسی نفت جلد دوم
توضیحات| نمایش:۹۳۸۶
مکانیک سیالات ویژه
توضیحات| نمایش:۸۳۷۸
زبان عمومی وتخصصی
توضیحات| نمایش:۷۱۶۵
مهندسی مخازن جلد 1
توضیحات| نمایش:۴۶۹۲
مهندسی مخازن جلد 2