راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | کتاب جامع مهندسی حفاری... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   فنی و مهندسی       رشته :   نفت
نام کتاب : کتاب جامع مهندسی حفاری کتاب 12
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
میرجردوی - بهرامی - شیخی - آذین پور - شعبانی
۷۳۹۸
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۹۰۷-۳
۱۳۹۷
۲
شومیز
۶۸۰
۴۹۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۵۷۹۸
مهندسی نفت جلد دوم
توضیحات| نمایش:۹۰۷۵
مکانیک سیالات ویژه
توضیحات| نمایش:۱۱۴۴۷
تستهای مهندسی نفت
توضیحات| نمایش:۷۹۴۱
زبان عمومی وتخصصی
توضیحات| نمایش:۶۷۳۰
مهندسی مخازن جلد 1