راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | بانک نکات مجموعه معماری... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

کتب در دست انتشار

گروه :   فروش با تخفیف        رشته :   فروش با تخفیف
نام کتاب : بانک نکات مجموعه معماری کتاب دهم
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
خرید کتاب
مهدی پرنا
۰
۹۷۸-۶۰۰-۵۱۷۶-۲۷-۸
۱۳۹۱
۲
۰
۱۳۰,۰۰۰
   توضیحات:  سال چاپ کتاب 1391 قیمت پشت جلد : 19000 تومان  تخفیف : 6000 تومان

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۲۰۶۱
معماری کتاب هفتم