راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | ساخت و تولید ج 1 | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   فنی و مهندسی       رشته :   مکانیک
نام کتاب : ساخت و تولید ج 1
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
محمد صالحی-حسین محمدی نجف آبادی
۷۲۲۴
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۸۶۷-۰
۱۳۹۵
۲
۵۲۰
۴۵۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۷۰۷۹
مهندسي مکانيک 20
توضیحات| نمایش:۹۳۱۵
مهندسی مکانيک 20
توضیحات| نمایش:۷۷۲۱
مهندسي مکانيک 20
توضیحات| نمایش:۱۰۷۰۸
زبان تخصصی مکانیک
توضیحات| نمایش:۱۴۵۷۶
دینامیک ماشین