راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | طراحی جداگرلرزه ای... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   عمران       رشته :   عمران
نام کتاب : طراحی جداگرلرزه ای درمخازن نفت وگاز
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
رضابهادریخسروشاهی
۹۱۱۳
۹۷۸-۶۰۰-۵۱۷۶-۳۲-۲
۱۳۹۵
۱
۱۹۰
۲۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۱۷۱۴
سازه های تیری
توضیحات| نمایش:۲۰۷۰
دینامیک غیرخطی
توضیحات| نمایش:۱۶۳۲
راهنماي جامع نرم
توضیحات| نمایش:۱۱۳۸
مفاهیم بهسازی لرزه
توضیحات| نمایش:۹۵۷
مفاهیم بهسازی لرزه