راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | تحلیل و طراحی میراگرها و... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   عمران       رشته :   عمران
نام کتاب : تحلیل و طراحی میراگرها و جداگرهای لرزه‌ای بر اساس ASCE۷-۱۰...
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
احمد سپهری
۱۰۴۵
۹۷۸-۶۰۰-۵۱۷۶-۳۳-۹
۱۳۹۵
۱
شومیز
۶۲۶
۳۹۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۷۴۶۹
Abaqus (علم عمران)
توضیحات| نمایش:۲۱۷۷
ETABS روش ها ونکات
توضیحات| نمایش:۴۳۲۰
آيين‌نامة طراحي
توضیحات| نمایش:۲۰۲۱
ضوابط لرزه‌اي