راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | عملیات واحد2 | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   فنی و مهندسی       رشته :   مهندسی شیمی
نام کتاب : عملیات واحد2
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
گروه مولفین (به سرپرستی ونظارت محمدحسین اقبال احمدی)
۷۰۶۰
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۹۱۴-۱
۱۳۹۶
۱
شومیز
۳۶۰
۲۹۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۲۲۰۳۴
انتقال حرارت(کتاب
توضیحات| نمایش:۱۴۲۵۹
زبان تخصصی انگلیسی
توضیحات| نمایش:۹۷۸۳
بانک سوالات مهندسی
توضیحات| نمایش:۱۲۸۳۳
کنترل فرآیندها
توضیحات| نمایش:۱۱۴۱۶
ریاضیات کاربردی