راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | عملیات واحد2 | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   فنی و مهندسی       رشته :   مهندسی شیمی
نام کتاب : عملیات واحد2
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
گروه مولفین (به سرپرستی ونظارت محمدحسین اقبال احمدی)
۷۰۶۰
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۹۱۴-۱
۱۳۹۶
۱
شومیز
۳۶۰
۲۹۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۲۲۴۷۴
انتقال حرارت(کتاب
توضیحات| نمایش:۱۴۴۵۱
زبان تخصصی انگلیسی
توضیحات| نمایش:۹۹۸۶
بانک سوالات مهندسی
توضیحات| نمایش:۱۳۱۵۱
کنترل فرآیندها
توضیحات| نمایش:۱۱۳۴۴
مکانیک سیالات جلد 1