راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | راهنماي جامع نرم افزار... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   عمران       رشته :   عمران
نام کتاب : راهنماي جامع نرم افزار PLAXISشامل پروژه های ژئوتکنیکی کاربردی
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
محسن بیرنگ برازین
۲۳۶۱
۹۷۸-۶۰۰-۵۱۷۶-۳۵-۳
۱۳۹۶
۱
شومیز
۶۴۲
۵۰۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۱۷۷۳
سازه های تیری
توضیحات| نمایش:۱۹۸۵
طراحی جداگرلرزه ای
توضیحات| نمایش:۲۱۷۶
دینامیک غیرخطی
توضیحات| نمایش:۱۲۳۵
مفاهیم بهسازی لرزه
توضیحات| نمایش:۱۰۵۵
مفاهیم بهسازی لرزه