راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | مفاهیم بهسازی لرزه ای... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   عمران       رشته :   عمران
نام کتاب : مفاهیم بهسازی لرزه ای ساختمانهای فولادی ومثال کاربردی
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
رضامکرم آیدنلو
۲۳۶۲
۹۷۸-۶۰۰-۵۱۷۶-۱۳-۱
۱۳۹۷
۲
شومیز
۸۶۷
۸۰۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۱۷۷۳
سازه های تیری
توضیحات| نمایش:۱۹۸۵
طراحی جداگرلرزه ای
توضیحات| نمایش:۲۱۷۶
دینامیک غیرخطی
توضیحات| نمایش:۱۷۳۶
راهنماي جامع نرم
توضیحات| نمایش:۱۲۳۵
مفاهیم بهسازی لرزه