راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | تحلیل غیرخطی وطراحی لرزه... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   عمران       رشته :   عمران
نام کتاب : تحلیل غیرخطی وطراحی لرزه ای سازه های بتن مسلح
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
آرش رستمی
۳۹۶۳
۹۷۸-۶۰۰-۵۱۷۶-۳۷-۷
۱۳۹۶
۱
شومیز
۳۰۰
۳۵۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۱۸۷۱
سازه های تیری
توضیحات| نمایش:۲۱۲۴
طراحی جداگرلرزه ای
توضیحات| نمایش:۲۳۰۴
دینامیک غیرخطی
توضیحات| نمایش:۱۸۸۰
راهنماي جامع نرم
توضیحات| نمایش:۱۳۷۱
مفاهیم بهسازی لرزه