راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | طراحی سازه های هوایی | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   مرجع       رشته :   مرجع
نام کتاب : طراحی سازه های هوایی
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
دکترامین فرخ آبادی.مهندس محمدبهرامی
۰
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۹۴۱-۷
۱۳۹۷
۱
شومیز
۲۷۸
۲۵۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۶۰۲۰
مبانی سنجش از دور
توضیحات| نمایش:۱۰۸۷۴
کاربرد نرم افزار
توضیحات| نمایش:۳۵۸۵
ریاضیات پایه
توضیحات| نمایش:۲۱۶۶
محاسبات تاسیسات
توضیحات| نمایش:۲۲۶۴
فیزیک از آغاز تا