راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | مهندسی نرم افزار | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   فنی و مهندسی       رشته :   کامپیوتر و IT
نام کتاب : مهندسی نرم افزار
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
ارسطو خلیلی فر
۷۱۸۴
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۹۴۰-۰
۱۳۹۷
۱
شومیز
۵۴۴
۶۲۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۴۳۳۹
آنالیز عددی
توضیحات| نمایش:۹۸۹۵
معماری سیستمهای
توضیحات| نمایش:۷۱۰۴
محاسبات عددی
توضیحات| نمایش:۲۴۲۹۵
هوش مصنوعی
توضیحات| نمایش:۴۵۲۰
انتقال داده ها