راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | پایگاه داده ها جلد 2 | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   فنی و مهندسی       رشته :   کامپیوتر و IT
نام کتاب : پایگاه داده ها جلد 2
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
ارسطو خلیلی فر
۷۱۸۶
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۹۴۳-۱
۱۳۹۷
۱
شومیز
۳۷۴
۴۸۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۴۳۳۹
آنالیز عددی
توضیحات| نمایش:۹۸۹۴
معماری سیستمهای
توضیحات| نمایش:۷۱۰۴
محاسبات عددی
توضیحات| نمایش:۲۴۲۹۵
هوش مصنوعی
توضیحات| نمایش:۴۵۲۰
انتقال داده ها