راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | پایگاه داده ها جلد 2 | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   فنی و مهندسی       رشته :   کامپیوتر و IT
نام کتاب : پایگاه داده ها جلد 2
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
ارسطو خلیلی فر
۷۱۸۶
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۹۴۳-۱
۱۳۹۷
۱
شومیز
۳۷۴
۴۸۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۴۴۵۶
آنالیز عددی
توضیحات| نمایش:۱۰۱۱۹
معماری سیستمهای
توضیحات| نمایش:۷۲۲۲
محاسبات عددی
توضیحات| نمایش:۲۴۸۴۳
هوش مصنوعی
توضیحات| نمایش:۴۶۰۹
انتقال داده ها