راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | آموزش کاربردی نرم افزار... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

کتب در دست انتشار

گروه :   عمران       رشته :   عمران
نام کتاب : آموزش کاربردی نرم افزار Advance steel2018
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
خرید کتاب
مهران نباتی
۹۳۸۲
۹۷۸-۶۰۰-۵۱۷۶-۵۱-۳
۱۳۹۷
۱
شومیز
۱۹۴
۲۵۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۱۸۳۷
سازه های تیری
توضیحات| نمایش:۲۰۷۵
طراحی جداگرلرزه ای
توضیحات| نمایش:۲۲۶۶
دینامیک غیرخطی
توضیحات| نمایش:۱۸۲۳
راهنماي جامع نرم
توضیحات| نمایش:۱۳۱۹
مفاهیم بهسازی لرزه