راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | کنکور کارشناسی ارشد... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   فنی و مهندسی       رشته :   مکانیک
نام کتاب : کنکور کارشناسی ارشد ریاضیات مهندسی ج1
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
دکتر مسعود نیکوکار
۵۵
۹۷۸۹۶۴۵۰۱۷۱۰۹
۱۳۹۷
۱۶
۷۱۱
۲۳۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۶۹۳۷
مهندسي مکانيک 20
توضیحات| نمایش:۹۱۲۹
مهندسی مکانيک 20
توضیحات| نمایش:۷۵۸۱
مهندسي مکانيک 20
توضیحات| نمایش:۱۰۵۴۰
زبان تخصصی مکانیک
توضیحات| نمایش:۸۰۷۲
ریاضی 1و2 مکانیک