راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | کنکور کارشناسی ارشد آمار... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   فنی و مهندسی       رشته :   مکانیک
نام کتاب : کنکور کارشناسی ارشد آمار و احتمال مهندسی ج1
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
دکتر مسعود نیکوکار
۱۴۷
۹۷۸۹۶۴۵۰۱۶۸۱۲
۱۳۹۷
۱۳
۴۳۴
۱۵۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۷۲۳۸
مهندسي مکانيک 20
توضیحات| نمایش:۹۴۹۱
مهندسی مکانيک 20
توضیحات| نمایش:۷۸۷۲
مهندسي مکانيک 20
توضیحات| نمایش:۱۰۸۶۸
زبان تخصصی مکانیک
توضیحات| نمایش:۱۴۷۵۷
دینامیک ماشین