راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | شبکه های کامپیوتری جلد1 | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   فنی و مهندسی       رشته :   کامپیوتر و IT
نام کتاب : شبکه های کامپیوتری جلد1
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
ارسطو خلیلی فر
۷۱۷۰
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۹۶۲-۲
۱۳۹۷
۱
شومیز
۳۲۲
۶۵۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۴۴۵۶
آنالیز عددی
توضیحات| نمایش:۱۰۱۱۹
معماری سیستمهای
توضیحات| نمایش:۷۲۲۱
محاسبات عددی
توضیحات| نمایش:۲۴۸۴۲
هوش مصنوعی
توضیحات| نمایش:۴۶۰۹
انتقال داده ها